Prof. Dr. M. Levhi Akın

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı

Muayenehane:
Bağdat Caddesi, Alemdar Apt. No. 213 Kat.1 D.4
Çiftehavuzlar, Kadıköy, İstanbul

Telefon → 0216 386 72 31
GSM     → 0532 296 54 96
Email    →

Özgeçmiş:

İlk ve orta öğrenimini Adapazarı'nda, lise öğrenimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp öğrenimine başladı. 1983 yılında Gülhane Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı ve 1985 yılında tıp öğrenimimi tamamlayarak tıp doktoru oldu. 1989 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği'nde başladığı uzmanlık eğitimini 1993 yılında tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu. 1995 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği'nde Yardımcı Doçentlik görevine başladı. 1995-1996 yılları arasında bir yıl süre ile Londra/İngiltere'de uzmanlık sonrası tıp eğitimi aldı. 2000 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. Halen Liv Hospital/İstanbul'da Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Hastalıkları Ünitesi sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Aldığı Kurumlar:

• Mithatpaşa İlkokulu, Adapazarı (1967-1972)
• Mithatpaşa Ortaokulu, Adapazarı (1972-1975)
• Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul (1975-1979)
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (1979-1983)
• GATA Tıp Fakültesi, Ankara (1983-1985)

Çalıştığı Kurumlar:

• Mezuniyet Sonrası Askeri Tıp Eğitimi, GATA, Ankara (1985-1986)
• 14'üncü Mekanize Tugay Sağlık Şube Müdürü ve Revir Baştabibi, Kars (1986-1989)
• Genel Cerrahi Servisi Uzmanlık Öğrencisi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul (1989-1993)
• Genel Cerrahi Uzmanlığı, Girne Askeri Hastanesi, Kıbrıs (1993-1995)
• Onursal Klinik Asistanlığı, St Mark's Hospital, Londra (1995-1996)
• Genel Cerrahi Yardımcı Doçentliği, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul (1995-2000)
• Genel Cerrahi Doçentliği, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul (2000-2007)
• Genel Cerrahi Profesörlüğü, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul (2007-2011)
• Acil Servi Şefliği, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul (2009-2011)
• Cerrahi Hastalıklar Bölüm Başkanlığı ve Genel Cerrahi Servis Şefliği, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul (2011-2013)
• Kalp ve Damar Cerrahisi Şef Vekilliği, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul (2011- )
• Baştabip İlmi Yardımcılığı, Cerrahi Hastalıklar Bölüm Başkanlığı ve Genel Cerrahi Servis Şefliği, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul (2013-2014)
• Liv Hospital, Genel Cerrahi Bölümü, Genel Cerrahi ve Meme Hastalıkları Ünitesi Sorumlusu, İstanbul (2014- ).

Dergi Editörlükleri, Yayın ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri:

• Yoğun Bakım Dergisi Editörlüğü
• Balkan Military Medical Review Danışma Kurulu Üyeliği
• Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
• Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
• World Journal of Surgery Makale Danışmanlığı
• Indian Journal of Surgery Makale Danışmanlığı
• Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi Makale Danışmanlığı
• Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi Makale Danışmanlığı
• Turkish Journal of Gastroenterology Makale Danışmanlığı
• Gülhane Tıp Dergisi Makale Danışmanlığı
• Gazi Tıp Dergisi Makale Danışmanlığı.

Dernek Üyelikleri:

• İstanbul Tabip Odası
• Türk Cerrahi Derneği
• İstanbul Cerrahi Derneği
• Travma ve Acil Cerrahi Derneği
• Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
• Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
• St Mark's Association
• International Society of Surgery (ISS)
• Eoropean Society of Coloproctology (ESCP)
• American Society of Colorectal Surgeons (ASCRS)
• American Collage Surgeons (ACS)
• European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA)

© - Prof. Dr. M. Levhi Akın